Akadémia pohybu bola založená v roku 2016. Jej cieľom bolo, venovať sa deťom od predškolského veku  všeobecnej športovej príprave.  V roku 2017 sme začali s basketbalovou špecializáciou, kde sa snažíme  rozvíjať fyzické, duševné a charakterové vlastnosti detí a mládeže prostredníctvom basketbalu a to najmä pravidelnými tréningovými jednotkami, súťažnými stretnutiami a spoločenskými aktivitami. Pôsobiť aktívne vo zvyšovaní povedomia verejnosti o pozitívnom vplyve športu a špecificky basketbalu na celkový rozvoj detí a mládeže.

Snažíme sa aktívne zvyšovať odbornosť našich trénerov, tak aby sme spolu napredovali a dokázali byť konkurencieschopní.

Vytvárať podmienky a zázemie  pre deti a mládež v oblasti všeobecnej športovej prípravy a basketbalovej špecializácie.

O nÁS