Darovanie 2% z daní

Aj vy sa pýtate ako na darovanie 2% z dane vašej obľúbenej organizácii v roku 2021?  Tak poďme na to!

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za vás robí Váš zamestnávateľ, do 15. 2. 2021 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov. Zamestnávateľ je povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2% (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane). 

Ak ste podnikateľ alebo firma, máte možnosť asignovať 2 percentá z dane spolu s podaním daňového priznania. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

2%_z_dani.jpg

Dokedy podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2 % ?

Tu sú aktuálne termíny pre rok 2021.

Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%. Tieto formuláre je potrebné zaslať do 30. 4. 2021 na Daňový úrad v mieste vášho bydliska (môžete aj na adresu našej organizácie a my to za Vás vybavíme).

Ak ste podnikateľ alebo firma (právnická osoba), daňové priznanie je treba podať do 31. 3. 2021 (platí aj pre elektronickú formu). To platí v prípade, ak máte zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme.

Premeňte vaše 2% na smiech detí na palubovkách

Vaša pomoc bude smerovať výlučne na rozvoj basketbalového talentu a potenciálu našich nádejí, z ktorých sa pokúsime vychovať úspešné basketbalistky a basketbalistov a predovšetkým kvalitných reprezentantov Slovenska.

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%

Názov:   AKADÉMIA POHYBU.

Právna forma:   OBČIANSKE ZDRUŽENIE

IČO:   50350234

Sídlo:   ulica HANY PONICKEJ 5746/21

Číslo účtu:   SK64 1111 0000 0014 2853 6003

Prílohy na stiahnutie